menusearch
farshidahmadi.com

فقط خدا

header
(0)
(0)
فقط خدا
 
حرکت در مسیر رشد و کمال، مستلزم آموزش و فراگیریست، در این میان، منبعی که بتوان با آرامش و ایمنی کامل آموخت را باید با حساسیّت بسیار بالایی، فراگرفت.
تمام متون، دست نوشته‌‌‌‌های وتصاویر ارائه شده در این سایت، با هدف تسریع و تسهیل در مسیر آرامش درون خودم بوده و به هیچ عنوان برای ارائه به دیگران توصیه نمی‌گردد،
با تشکر